ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویستریا

اشتراک‌گذاری

ویستریا

Wisteria

ویستریا - شیطان کش

کانجی

روماجی

فوجی

هدف

سم برای فلج کردن یا بی‌حرکت کردن شیاطین
ماده‌ای دارویی که شیطان را به انسان باز می‌گرداند

اولین نمایش

چپتر ۶ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

ویستریا (Wisteria) گیاهی است که عمدتا توسط سپاه شیطان کش برای مبارزه با شیاطین استفاده می‌شود.

کاربردها

  • در طول گزینش نهایی، ویستریا برای نگه داشتن شیاطین در کوه فوجیکاسانه استفاده می‌شد.
  • پس از گزینش نهایی، از ویستریا برای حک کردن درجات اعضای سپاه شیطان‌کش در پشت دستان‌شان استفاده شد.
  • از ویستریا می‌توان برای ایجاد سمومی استفاده کرد. این سموم می‌تواند شیاطین معمولی را فلج کند و رده‌های پایینی دوازده کیزوکی را بی‌حرکت کند.
  • شینوبو با کمک تامایو و یوشیرو توانست از سم ویستریا در اصلاح بدن خودش نیز استفاده کند. شینوبو در آماده‌سازی در برابر دوما، با تصمیم خودش فیزیولوژی خود را تغییر داد، به طوری که تک تک سلول‌های بدنش با سم آغشته شد.
  • ویستریا توسط شینوبو برای ایجاد دارویی استفاده شد که شیطان را به انسان تبدیل می‌کرد.
صفحات دیگر