ویکی شیطان کش

هنر خون شیطان

اشتراک‌گذاری

هنرهای خون شیطان (Blood Demon Arts) طلسم‌ها یا فنونی هستند که شیطان‌های سطح-بالا قادر به اجرای آن هستند. ویژگی‌های این طلسم‌ها برای هر شیطان منحصر به فرد است.

هنر خون شیطان

شرح

هنرهای خون شیطان خونین از شیطان به شیطان متفاوت است. هر کاربر توانایی‌های مختلفی دارد. برخی از شیطان‌ها قادر به تغییر فیزیکی بدنشان هستند که در نبردها برای آن‌ها کارایی دارد، و برخی دیگر قادر به جدا کردن گوشت خود برای ایجاد یک موجودیت جدید یا پیوند به شی فیزیکی دیگری هستند. این امکان نیز وجود دارد که یک شیطان خون خود را به یک عنصر مثل چوب، آتش یا یخ تبدیل کند. یکی از ساده‌ترین قابلیت‌های هنرهای خون شیطان دستکاری بدن به منظور تقویت قدرت فیزیکی است.