ویکی شیطان کش

هانتنگو

اشتراک‌گذاری

هانتنگو

Hantengu

هانتنگو - شیطان کش

کانجی

半天狗

نژاد

جنسیت

مذکر

اولین نمایش

 • فصل ۹۸ (مانگا)

هانتنگو (Hantengu) عضوی از دوازده ماه شیطانی بود که جایگاه ماه بالایی چهار را به خود اختصاص داده بود.

هانتنگو در درجه اول دارای شخصتی ترسو بود اما در صورت تحریک شدن او شش شخصیت قدرتمند دیگر را به خود می‌گرفت که شامل: خشم، آرامش، اندوه، لذت، نفرت و ناخشنودی بود.

تاریخچه

هاتنگو به عنوان یک انسان به خاطر انجام جنایت‌هایی فجیع شناخته می‌شد. او در چندین شهر و شهرک اقدام به دزدی و قتل مردم بی‌گناه کرده بود، در حالی که خودش ادعا می‌کرد این جنایت‌ها کار او نیست. او «دستان» خود را به خاطر اقداماتش سرزنش می‌کرد، و این موضوع نشان از ناپایداری روانی و هذیان‌های احتمالی او بود.

سرانجام او توسط یک مامور بالا-رتبه دستگیر شد و به خاطر اقدامتش محکوم به مرگ شد. زمانی که او در زندان منتظر اجرای اعدامش بود، موزان کیبوتسوجی به سراغش آمد و پیشنهاد «کمک» کردن به او برای بیرون آمدن از این وضعیت را داد. موزان مقداری از خون خود را به او داد و هانتنگو را تبدیل به یک شیطان کرد. او بعد از دگرگونی‌اش اقدام به فرار از زندان کرد و آن ماموری که او را محکوم به مرگ کرده بود را خاموش کرد. با این حال آن مامور در آخرین نفس‌هایش به او گفت که کشتن و ساکت کردن او موضوع را حل نخواهد کرد و سرانجام گناهان او در آینده گریبانش را خواهد گرفت.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

 • استاد مخفی‌کاری
 • هنر خون شیطان
  • هانتنگو (ترس)
  • سکیدو (خشم)
  • کاراکو (خرسندی)
  • آیزتسو (اندوه)
  • اوروگی (لذت)
  • زوهاکوتن (تنفر)
  • اورامی (ناخشنودی)