بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نشان شیطان کش

اشتراک‌گذاری

علامت یا نشان شیطان کش (Demon Slayer Mark) نشانه‌ای مرموز است که قابل باز شدن است و ممکن است روی بدن یک شیطان کش قدرتمند ظاهر شود. این نشانه‌ها شبیه به تتو، زخم یا خال هستند و هر نشانه شیطان کش به نسبت شیوه تنفس منحصر به فرد است.

نشان شیطان کش

تاریخچه

ریشه‌ی حقیقی نشان شیطان کش نامشخص است. با این حال انی موضوع شناخته شده است که اولین فرد با نشان شیطان کش یک کاربر تنفس آتش یعنی یوریچی تسوگیکونی بوده است. او از زمان تولد این نشان را داشته و قادر بوده است از بیماری درون مادرش را ببیند، و همچنین حریفان قدرتمند را با مشاهده جریان خون و عضله‌های آن شکست دهد. گفته شده است که پس از آن نشان شیطان کش طنین‌انداز شده و توسط دیگر شیطان کش‌ها بیدار شده است، و این موضوع به بنیان‌گذاری دوران طلایی دسته شیطان کش ختم شده که این دسته تقریبا موفق به کشتن موزان کیبوتسوجی شده است. این نشان‌ها به خاطر نابودی نقریبی دسته شیطان کش مدت‌ها است که ناپدید شده است، اما با ظهور تانجیرو کامادو دوباره این نشان‌ها ظاهر شدند.

قابلیت‌ها

صفحات دیگر