ویکی شیطان کش

ناکیمه

اشتراک‌گذاری

ناکیمه

Nakime

ناکیمه - شیطان کش

کانجی

鳴女

نژاد

جنسیت

مونث

مقر فعالیت‌ها

قلعه بی‌پایان بُعدی

اولین نمایش

ناکیمه (Nakime) یک شیطان بیوای مرموز (بیوا: نوعی ساز ژاپنی) بود که قلعه ‌بی‌پایان بُعدی بود. او در ابتدا تنها یک شیطان بود که به دستور موزان کیبوتسوجی اقدام به احضار شیطان‌های دیگر به این قلعه می‌کرد، اما بعد از مرگ هانتنگو او تبدیل به عضو دوازده ماه شیطانی شد و جایگاه ماه بالایی چهار را گرفت.

قدرت‌ها و توانایی‌ها