ویکی شیطان کش

سبک‌های تنفس

اشتراک‌گذاری

سبک‌ها یا استایل‌های تنفس (Breath Styles) شیوه‌های شمشیرزنی هستند که توسط دسته شیطان کش مورد تمرین و استفاده قرار می‌گیرند. این سبک‌ها کاربران را قادر به مبارزه با شیطان‌ها می‌کند، و به جز چند استثنا اغلب با به کارگیری شمشیرهای نیچیرین استفاده می‌شوند.

سبک‌های تنفس
استفاده از یک سبک تنفس در برابر یک شیطان

شیوه‌های تنفس شناخته شده

نام تعداد کاربران کاربران شناخته شده
تنفس جانور ۱ اینوسوکه هاشیبیرا
تنفس شعله ۲ کیوجیورو رنگوکو، شینجورو رنگوکو
تنفس گل ۲ کانائه کوچو، کانائو تسویوری
تنفس حشره ۱ شینوبو کوچو
تنفس عشق ۱ میتسوری کانروجی
تنفس مه ۱ مویچیرو توکیتو
تنفس ماه ۱ کوکوشیبو
تنفس سنگ ۱ گیومی هیمجیما
تنفس مار ۱ اوبانای ایگورو
تنفس صدا ۱ تنگن اوزوی
تنفس خورشید ۱ یوریچی تسوگیکونی
تنفس برق ۳ زنیتسو آگاتسوما، کایگاکو، جیگورو کوانجیما
تنفس آب ۶ گیو تومیوکا، تانجیرو کامادو، ماکومو، سابیتو، ساکونجی اوروکوداکی، موراتا
تنفس باد ۱ سانمی شینازوگاوا

شاخه‌ها

 • تنفس خورشید
  • تنفس آب
   • تنفس گل
    • تنفس حشره
   • تنفس مار
  • تنفس شعله‌ها
   • تنفس عشق
  • تنفس باد
   • تنفس مه
   • تنفس جانور
  • تنفس برق
   • تنفس صدا
  • تنفس سنگ
  • تنفس ماه