ویکی شیطان کش

شمشیر نیچیرین

اشتراک‌گذاری

شمشیرهای نیچیرین (Nichirin Blades) شمشیرهایی ویژه هستند که به طور خاص برای دسته شیطان کش ساخته شده‌اند تا با آن شیطان‌ها را از بین ببرند. این شمشیرها از یک نوع سنگ معدن منحصر به فرد ساخته شده‌اند که به طور مداوم نور خورشید را جذب می‌کند، چیزی که مهم‌ترین ضعف شیطان‌ها است. از این رو تنها راه‌های کشتن یک شیطان بریدن سر او با شمشیر نیچیرین، یا استفاده از سلاحی آغشته به سم ویستریا است.

شمشیر نیچیرین
سیاه شدن نیچرین تانجیرو

این شمشیرها وقتی اولین بار توسط صاحب‌شان بیرون کشیده می‌شوند رنگی متمایز به خود می‌گیرند، و به همین سبب با نام «شمشیرهای متغیر رنگ» نیز شناخته می‌شوند. با این حال حامل شمشیر باید میزانی از مهارت لازم را داشته باشد تا رنگ شمشیر تغییر کند.

فرآیند ساخت

شمشیرهای نیچیرین به واسطه‌ی سنگ معدن سرخ و شن آهنی سرخ که هر دو روی کوهستان‌های مرتفع مانند کوهستان نور خورشید یافت می‌شوند. این کوهستان‌ها در تمام سال در تابش نور خورشید قرار دارند.

شیطان کش‌ها بعد از گذراندن گزینش پایانی، خودشان سنگ معدن شمشیرشان را انتخاب می‌کنند. این سنگ معدن بعدا به منظور فرآیند ساخت به شمشیر سازی از روستای شمشیر ساز داده می‌شود، و پس از ساخت شمشیر ساز شخصا آن را به شیطان کش تحویل می‌دهد.

رنگ‌های شمشیر

نماد رنگ تعداد کاربران
نامشخص سیاه ۲

تانجیرو کامادو
یوریچی تسوگیکونی

آب آبی ۲ گیو تومیوکا
ساکونجی اوروکوداکی
سنگ خاکستری ۱ گیومی هیمجیما
باد سبز ۱ سانمی شینازوگاوا
جانور خاکستری-نیلی ۱ اینسوکه هاشیبیرا
حشره بنفش کمرنگ-آبی ۱ شینوبو کوچو
گل صورتی روشن ۲ کانائو تسویوری
کانائه کوچو
عشق صورتی ۱ میتسوری کانروجی
مار بنفش کمرنگ ۱ اوبانای ایگورو
آتش قرمز ۱ کیوجورو رنگوکو
مه سفید ۱ مویچیرو توکیتو
برق زرد ۱ زنیتسو آگاتسوما
صدا کهربایی ۱ تنگن اوزوی
ماه بنفش ۱ کوکوشیبو