ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شمشیر نیچیرین سرخ روشن

اشتراک‌گذاری

شمشیر نیچیرین سرخ روشن

Bright Red Nichirin Sword

شمشیر نیچیرین سرخ روشن - شیطان کش

کانجی

赫刀

روماجی

کاکوتو

هدف

افزایش قدرت هجومی
مانع بازسازی شیطان‌ها

کاربر

شیطان‌کش‌های نشان‌دار

اولین نمایش

چپتر ۱۱۲ (مانگا)

یک شمشیر نیچیرین سرخ روشن نوعی شمشیر نیچیرین با خواص ویژه است که می‌تواند تنها توسط شیطان‌کش‌هایی استفاده شود که نشان شیطان‌کش در آن‌ها بیدار شده است.

شرح

شمشیرهای نیچیرین می‌توانند تقریبا به هر رنگی که بسته به کاربر و سبک تنفس او تغییر کنند. با این حال، یک رنگ وجود دارد که به طور معمول قابل دسترس نیست: سرخ روشن. برخلاف رنگ‌های دیگر، شمشیر سرخ روشن دارای خواص ویژه‌ای است و فقط شیطان‌کش‌هایی که نشان شیطان‌کش را بیدار کرده‌اند قابل دسترس است. علاوه بر این، هر شمشیر نیچیرین می‌تواند بدون توجه به رنگ اصلی تیغه، سرخ روشن شود. با این حال، تیغه فقط برای مدت معینی می‌تواند سرخ روشن بماند.

سه روش شناخته شده وجود دارد که نشان داده می‌دهد شمشیرهای نیچیرین با موفقیت به رنگ سرخ روشن درآمده‌اند:

  • روش اول شامل برخورد دو شمشیر نیچیرین با نیروی کافی است که اصطکاک آن باعث می‌شود هر دو تیغه سرخ روشن شوند.
  • روش دوم شامل گرفتن شمشیر نیچیرین با قدرت بسیار زیاد است که دمای تیغه را به خاطر فشار بالا می‌برد و باعث می‌شود تیغه به رنگ قرمز روشن درآید.
  • روش سوم تنها روشی است که نیازی به نشان شیطان‌کش ندارد. این روش شامل پوشاندن شمشیر نیچیرین با خون نزوکو کامادو است تا دمای آن تا حدی افزایش یابد که به رنگ قرمز روشن در آید.

قابل توجه‌ترین اثر شمشیر نیچیرین سرخ روشن، مختل کردن یا حتی خنثی کردن کامل روند بازسازی یک شیطان است. شمشیر نیچیرین قرمز روشن همچنین گرمای شدیدی ایجاد می‌کند که می تواند باعث درد شدید شیاطین شود.

شمشیر نیچیرین سرخ روشن متعلق به یوریچی تسوگیکونی قدرتمندترین شمشیر در بین همه شیطان‌کش‌ها است که می‌تواند در سطح سلولی بسوزاند و زخم‌هایی به جای بگذارد که حتی خود پادشاه شیطان پس از قرن‌ها هم نتواند آن‌ها را التیام بخشد. علاوه بر این، هنگامی که برشی توسط شمشیر نیچیرین یوریچی صورت گیرد، سلول‌های ناحیه آسیب‌دیده به طور مداوم برای قرن‌ها سوزانده می‌شوند.

کاربران شناخته‌شده

صفحات دیگر