بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سبک‌های تنفس

اشتراک‌گذاری

سبک‌ها یا استایل‌های تنفس (Breath Styles) شیوه‌های شمشیرزنی هستند که توسط دسته شیطان کش مورد تمرین و استفاده قرار می‌گیرند. این سبک‌ها کاربران را قادر به مبارزه با شیطان‌ها می‌کند، و به جز چند استثنا اغلب با به کارگیری شمشیرهای نیچیرین استفاده می‌شوند.

شرح

سبک‌های تنفس
استفاده از سبک تنفس آب در برابر یک شیطان

سبک‌های تنفس، سبک‌های شمشیرزنی هستند که از یک تکنیک تنفس درونی به نام تنفس با تمرکز کامل استفاده می‌کند. این سبک‌ها توسط اعضای دسته شیطان کش مورد تمرین و آموزش قرار می‌گیرد.

تمام سبک‌های تنفسی شناخته‌شده که در حال حاضر در دسته شیطان‌کش آموزش داده می‌شوند، از تنفس خورشید منشعب شده‌اند که اولین سبک ساخته شده است. اکثر سبک های تنفس شناخته شده از یک عنصر خاص از طبیعت (مثل شعله، آب و باد) بهره می‌برند و آن را با حرکات، تکنیک‌ها و توانایی‌های کاربر آغشته می‌کند.

سبک‌های تنفسی جدید همیشه مطابق با نیازهای رزمی یک شیطان‌کش ساخته می‌شوند و این موضوع می‌تواند منجر تولید سلاح‌های جدیدی برای شکار شیاطین شود (مثل شلاق). سبک‌های تنفسی همچنین می‌تواند شامل انواع بیشتری از مفاهیم ​​مانند جانوران، گیاهان و احساسات (مانند مارها، گل‌ها و عشق) باشند.

در صورتی که کاربر نتواند به تنهایی بر یک سبک تنفسی خاص تسلط یابد، می‌تواند سبک‌های مختلف تنفس را با هم ترکیب کند تا از جنبه‌های قوی‌تر سبک‌های مختلف برای جبران این موضوع استفاده کند. تانجیرو که متوجه شد نه مانند گیو تومیوکا بر تنفس آب می‌تواند مسلط باشد و نه می‌تواند فشار هینوکامی کاگورا را تحمل کند، این دو سبک را با هم ترکیب کرد تا به ضربات قوی‌تری دست پیدا کند و همچنین برای مدت طولانی‌تری بتواند حرکت داشته باشد. او این کار را برای نجات هیناتسورو از دست گیوتارو انجام داد و بعدا یک بار دیگر از آن در آرک قلعه ابدی برای کشتن ده‌ها شیطان استفاده کرد.

شیوه‌های تنفس شناخته شده

سبک
تعداد کاربران
کاربران
جانور
۱
شعله
۲
کیوجیورو رنگوکو، شینجورو رنگوکو
گل
۲
حشره
۱
عشق
۱
مه
۱
ماه
۱
سنگ
۱
مار
۱
صدا
۱
خورشید
۴
برق
۳
آب
۶
باد
۲
سانمی شینازوگاوا، ماساچیکا کومنو

شاخه‌ها

صفحات دیگر