شیطان کش

دوما

اشتراک‌گذاری

دوما

Doma

دوما - شیطان کش

کانجی

童磨

نژاد

جنسیت

مذکر

سن

۲۰

اولین نمایش

دوما (Doma) عضوی از گروه دوازده ماه شیطان بود که جایگاه ماه بالایی دو را به خود اختصاص داده بود.

تاریخچه

به عنوان یک انسان

دوما به خاطر زیبایی و داشتن چشمانی به رنگ رنگین کمان، از زمان تولد به عنوان فردی فرا طبیعی دیده می‌شد. او برای رهبری فرقه‌ی مذهبی بهشت ابدی در نظر گرفته شد، فرقه‌ای که امروز آن را رهبری می‌کند.

زمانی که او هنوز یک بچه بود، مادرش از یک بیماری روانی رنج می‌برد و همین عاملی شد تا او پدر دوما را با خاطر رابطه با دیگر زنان فرقه با خنجری به کام مرگ بفرستد. پس از این او بلافاصله خودش را هم با سمی کشت. با وجود این که این اتفاقات ناخوشایند جلوی چشمان دوما رقم می‌خورد، اما او تنها به خاطر خون ریخته شه و بوی آن منزجر شد.

زمانی که او به سن ۲۰ سالگی رسید با موزان کیبوتسوجی دیدار کرد و این فرد دوما را به یک شیطان تبدیل کرد.

به عنوان یک شیطان

در مقطعی دوما تبدیل به شیطان بالایی ششم در گروه ماه‌های شیطانی شد. در این زمان او در ناحیه چراغ قرمز پرسه می‌زد و از گوشت دختران جوان تغذیه می‌کرد. در همان مقطع او با دو خواهر و برادر به نام داکی و گیوتارو روبرو شد که در حال مرگ بودند. دوما به عنوان یک «فرد سخاوتمند» به آن‌ها پیشنهاد تبدیل شدن به شیطان را داد و آن‌ها نجات یافتند. او این دو شیطان را به چالش کشید تا آن‌ها به اندازه‌ای قدرتمند شوند که به ماه‌های بالایی گروه دوازده ماه شیطانی راه پیدا کنند. دوما در مقطعی موفق شد با پشت سر گذاشتن آکازا، با وجود این که سابقه‌ی بیشتری از او داشت به جایگاه ماه بالایی دو برسد.

پانزده سال قبل از شروع داستان اصلی، دوما تاریخچه‌ی خلاصه‌ای با اینوسوکه هاشیبیرا داشت. مادر اینسوکو به نام کوتوها به خاطر بدرفتاری‌های همسرش، به همراه پسر خردسالش از خانه فرار کرد و به فرقه بهشت ابدی پناه آورد. اگرچه دوما او را فردی احمق می‌دانست اما زیبایی و استعداد آوازخوانی کوتوها باعث شد تا دوما او را نخورد و اجازه دهد زنده بماند. با این حال وقتی کوتوها پی برد که دوما سایر پیروان فرقه را می‌خورد، به همراه اینوسوکه از این معبد فرار کرد. او قبل از این که کشته شود پسرش را در رودخانه‌ای رها کرد به این امید که زنده بماند. دوما اقدام به کشتن کوتونا کرد و اینوسوکه را به به خاطر سرنوشتی که داشت به تمسخر گرفت.

چند سال قبل از شروع داستان اصلی، او یک رویارویی با کانائه کوچو داشت و طی مبارزه‌ای او را به شدت مجروج کرد، با این حال دوما نتوانست او را بخورد و به خاطر طلوع خورشید مجبور به عقب‌نشینی شد، اگرچه کانائه با جراحاتی که داشت در آغوش خواهرش جان داد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

  • بازسازی پیشرفته
  • پایداری و تحمل عظیم
  • جذب کردن
  • هنر خون شیطان (شامل نه فن)