ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دنیای شفاف

اشتراک‌گذاری
دنیای شفاف

دنیای شفاف (Transparent World) یک توانایی فرا طبیعی ویژه است که تنها شیطان‌کش‌هایی که نشان شیطان‌کش را بیدار کرده‌اند می‌توانند به آن دست پیدا کنند.

نگاه کلی

این توانایی نوعی درک فراحسی را در بینایی کاربر ایجاد می‌کند و حتی توانایی‌های جسمی آن‌ها را کمی افزایش می‌دهد. این توانایی اولین بار به یوریچی تسوگیکونی اعطا شد.

جهان شفاف یک توانایی با هدف نابودی موزان کیبوتسوجی است، زیرا کاربر به کمک آن می‌تواند به سرعت از ویژگی‌های بدن این پادشاه شیطان مطلع شود و نحوه شکست دادن او را حدس بزند.

نحوه دسترسی کاربران به این توانایی ناشناخته است و افراد به شکل‌های متفاوتی به آن دست پیدا کرده‌اند. تانجیرو کامادو این توانایی را از طریق خاطره‌ای از پدرش کسب کرد. گیومی هیمجیما و اوبانای ایگورو تنها با متمرکز کردن تمام انرژی خود روی بینایی خود به جهان شفاف دست پیدا کردند. یوریچی تسوگیکونی با این توانایی متولد شد و امکان استفاده از آن را از کودکی داشت.

تونایی‌ها و قدرت‌ها

  • دید کاوشی: امکان مشاهده تمام موجودیت‌های بیولوژیکی شامل عضله‌ها، جریان خون، حرکت مفصل
  • افزایش ادراک
صفحات دیگر