داکی

داکی

Daki

داکی - شیطان کش

کانجی

堕姫

نام مستعار

  • اومه
  • وارابیهیمه
  • اومه شابانا

نژاد

جنسیت

مونث

بستگان

گیوتارو (برادر بزرگ‌تر)

اولین نمایش

  • فصل ۷۳ (مانگا)

داکی (Daki) که همچنین با نام وارابیهیمه شناخته می‌شود، عضوی از دوازده ماه شیطانی بود که جایگاه ماه بالایی شش را به خود اختصاص داده بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

  • بازسازی پیشرفته
  • جداسازی گوشت
  • شکل دهی
  • ادغام سلول
  • ارتباط فیزیکی
  • هنر خون شیطان