ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

داروی ضد کیبوتسوجی

اشتراک‌گذاری

داروی ضد کیبوتسوجی

Anti-Kibutsuji Drug

داروی ضد کیبوتسوجی - شیطان کش

کاربر

یامایو

اولین نمایش

چپتر ۱۳۸ (مانگا)

داروی ضد کیبوتسوجی (Anti-Kibutsuji Drug) یک داروی خاص است که هدف اصلی‌اش شکست دادن پادشاه شیطان، موزان کیبوتسوجی است.

شرح

داروی ضد کیبوتسوجی یک داروی چهار مرحله‌ای ویژه است که با تلاش مشترک و تخصص پزشکی تامایو، یوشیرو و شینوبو کوچو با هدف اصلی نابودی موزان کیبوتسوجی ساخته شد.

این دارو پس از حمله به روستای شمشیرساز ساخته شد و در نبرد نهایی در قلعه بی‌انتها مورد استفاده قرار گرفت. قبل از اینکه کاگایا اوبویاشیکی و خانواده‌اش خود را در یک حمله انتحاری قربانی کنند تا موزان را بیهوش کنند، تامایو مقداری از این دارو را خودش جذب کرد، با این هدف که اگر موزان بدن او را جذب کرد، این دارو به بدن پادشاه شیطان نیز سرایت کند.

هر مرحله از این دارو به منظور محاسبه‌ی هر یک از نقاط قوت و توانایی‌های موزان طراحی شده است.

مراحل

  • مرحله تبدیل انسانی: به منظور برگرداندن موزان به یک انسان
  • مرحله پیری بیولوژیکی: به منظور پیر کردن موزان کیبوتسوجی به بیش از ۵۰ سال در طول یک دقیقه
  • مرحله پیشگیری از تقسیم شدن: به منظور جلوگیری از تقسیم شدن بدن موزان کیبوتسوجی که امکان بقا را برای او مهیا می‌کرد.
  • مرحله تخریب سلولی: به منظور زوال و از بین بردن تدریجی سلول‌های موزان که در مراحل قبلی تضعیف شده بود.
صفحات دیگر