ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حالت بی‌خود شدن

اشتراک‌گذاری
حالت بی‌خود شدن

حالت بی‌خود شدن (Selfless State) یا قلمروی والاترین یک حالت مرموز و مرتبط با دنیای شفاف است، و به طور ضمنی گفته شده است که اوج نبرد فیزیکی است.

شرح

حالت بی‌خود شدن یک حالت فرا طبیعی، باطنی و عمدتا اسرارآمیز است که در طی آن فرد حضور خود را به طور کامل از میدان نبرد محو می‌کند، و اراده جنگیدن، خونخواهی، خشم، نفرت، بدخواهی، انگیزه و دشمنی را کاملا از بین می‌برد. این توانایی در برابر اکثر مبارزان سطح بالا بسیار موثر است.

اطلاعات کمی در مورد این حالت وجود دارد، اما با توجه به آنچه آکازا در مورد آن اظهار کرده است، می‌توان حدس زد که حالت بی‌خود شدن بالاترین حالت در نبرد فیزیکی است که می‌توان به آن دست یافت. این حالت تاثیری روی توان رزمی فرد ندارد بلکه رفتار کاربر به طرز باورنکردنی آرام و متمرکز می‌شود که اغلب با رفتار یک گیاه مقایسه می‌شود.

حالت بی‌خود شدن و جهان شفاف ارتباط تنگاتنگی با هم دارند تا جایی که باز کردن هر یک از این دو می‌تواند منجر به باز شدن توانایی دیگر شود.

باز کردن

اطلاعات زیادی در مورد چگونگی دسترسی یک مبارز به حالت بی‌خود شدن وجود ندارد، اما بر اساس نحوه یادگیری تانجیرو کامادو، فرد باید بتواند تمام حواس خود را جمع کند و ذهن خود را پاک کند و روی یک لحظه خاص تمرکز کند. فرد وقتی وارد این حالت می‌شود که کاملا از خود جدا شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا برای رسیدن به این حالت نیاز به نشان شیطان‌کش یا تسلط بر تنفس خورشید باشد، اگرچه به طور ضمنی این موضوع تائید شده است.

کاربران

صفحات دیگر