ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنفس صدا

اشتراک‌گذاری

تنفس صداتنفس صدا (Sound Breathing) یک سبک تنفس است که انحصارا توسط هاشیرای صدا یعنی تنگن اوزوی استفاده می‌شود. این سبک از تنفس برق نشات گرفته است. تنفس صدا شامل از استفاده از یک استراژی نبرد تحت عنوان «اسکور» است که به اوزوی اجازه می‌دهد تا حرکات حریفانش را بخواند. علاوه بر این او از بمب‌های کوچک اما پرقدرت ضد شیطانی استفاده می‌کند که از نوعی باروت ویژه ساخته شده است و تا حدودی قادر به غلبه بر شیطان‌های رده بالایی است.

شاخه‌های مرتبط

کاربران تنفس صدا

صفحات دیگر