ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یامادا آسائمون آیزن

اشتراک‌گذاری

یامادا آسائمون آیزن

Yamada Asaemon Eizen

یامادا آسائمون آیزن - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نام‌های دیگر

آی-سان

نژاد

انسان

تاریخ تولد

۹ مارس

جنسیت

مذکر

سن

۲۸

مشخصه عنصری

چوب

کلاس

رونین

پیشه

سامورایی
یامادا آسائمون

رتبه

۱

وابسته به

قبیله یامادا

اولین نمایش

چپتر ۲ (مانگا)
قسمت ۲ (انیمه)

صداپیشه

ماکوتو فوروکاوا

یامادا آسائمون آیزن (Yamada Asaemon Eizen) اولین آسائمون از قبیله یامادا بود.

پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشش جنایات خود یک اکسیر حیات را از جزیره‌ای خطرناک بازیابی کنند،  آیزن به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون به این تیم اعزامی پیوست و مسئول مراقبت از روکوروتا شد.

میراث

آیزن تأثیر عمیقی بر شوگن داشت، زیرا او فردی بود که الگوی این مرد جوان بود. آیزن قبل از رفتن به کوتاکو به شوگن قول داد که در روز دوم گزارشی ارائه کند، و وقتی سه روز از حضور او در این جزیره‌ی مشکوک گذشت، شوگن در غیاب او گریه کرد. بعدا وقتی شوگان دستور داد تا تیم دیگری به جزیره اعزام شود، شوگن هدف خود را به بازگرداندن آیزن و سایر آسائمون‌ها اختصاص داد. شوگن پس از رسیدن به جزیره و پس از یافتن جسد آیزن ویران شد و با وجود اینکه تیمش مورد حمله مونشین‌ها قرار گرفته بود، وقتی را گذاشت تا روح آیزن در آرامش باشد. مرگ آیزن بر ماموریت شوگن تأثیر گذاشت و او عهد کرد که تمام هیولاها و جنایتکاران حاضر در جزیره را بکشد تا انتقام استاد خودش را بگیرد.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

آیزن به عنوان اولین یامادا آسائمون رتبه‌دار، بدون شک فردی قدرتمند و محتمل‌ترین نامزد برای تبدیل شدن به رئیس بعدی قبیله بود. اگرچه آیزن دارای رتبه اول بود، اما مشخص شده بود که او مهارت‌های رزمی بسیار ضعیفی دارد و به عنوان قوی‌ترین عضو قبیله شناخته نمی‌شود. در عوض شاگرد او یعنی یامادا آسائمون شوگن به عنوان قوی‌ترین فرد قبیله شناخته می‌شد. با توجه به ماهیت و سلسله مراتب درون قبیله یامادا که کمتر بر روی توانایی‌های فرد تمرکز دارد، آیزن شرایط لازم برای تبدیل شدن به رئیس بعدی قبیله را داشت و از این رو رتبه اول به او اختصاص یافته بود.

کنجوتسو

به عنوان یک آسائمون، او این توانایی این را داشت که با یک حرکت شمشیر، سر از تن فرد جدا کند.

سلاح‌ها

آیزن به عنوان یک جلاد از یک کاتانا استفاده می‌کرد.

صفحات دیگر