ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فلوت اسب

اشتراک‌گذاری

فلوت اسب

Horse Flute

فلوت اسب - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

رمانجی

اومافوئه

کاربران

اولین نمایش

چپتر ۶۶ (مانگا)

دارنده‌ی فلوت اسب (Horse Flute) با استفاده از آن قادر است مونشین‌ها را از لانه‌ی خود فرا بخواند و آن‌ها را برای هر هدفی کنترل کند.

صفحات دیگر