ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هفیستوس

اشتراک‌گذاری

هفیستوس

HEPHAESTUS

هفیستوس - هورایزن

متحدان

دشمنان

آراتاک
ساین
آرئا
زو
بتا

بازیگر

استفن اشتون فرانک (صدا)

هفیستوس (HEPHAESTUS) یک هوش مصنوعی سرکش، و آنتاگونیست اصلی هورایزن زیرو داون: فروزن والدز و یک آنتاگونیست محوری در هورایزن غرب ممنوعه است.

هفیستوس قبلا یکی از نه توابع وابسته به هوش مصنوعی گایا بود اما به واسطه یک سیگنال ناشناخته خودش تبدیل به یک هوش مصنوعی شد. او به عنوان تابع زیرمجموعه گایا مسئول ساخت ماشین‌ها بر اساس طراحی‌ها و مشخصات گایا بود، اما پس از تخریب گایا او کنترل کامل ماشین‌ها را به دست آورد.

با این حال شکار این ماشین‌ها توسط انسان‌ها موجب شد تا این هوش مصنوعی انسان را یک تهدید قلمداد کند. او برای پایان دادن به این موضوع، ماشین‌هایی متخاصم را ساخت و ماشین‌های مبارزه را برای محافظت در برابر شکارچیان انسانی ایجاد کرد. بعدا او به سمت توسعه ماشین‌های شکارچی-کش سوق پیدا کرد تا به طور فعال اقدام به شکار و کشتن انسان‌ها بکند.

شش ماه بعد از پاکسازی هفیستوس، این هوش مصنوعی باری دیگر در تاسیسات Repair-Bay TAU حضور پیدا کرد. الوی، وارل، و بتا در کالدرون گمینی با آن روبرو شدند اما قادر به ادغام آن با گایا نشدند. هفیستوس بعدا به همراه گایا توسط انسان‌های فار زنیث اسیر شد اما سرانجام موفق به فرار شد.

صفحات دیگر