ویکی هری پاتر

دفتر اروور

اشتراک‌گذاری

دفتر اروور

Auror Office

دفتر اروور - هری پاتر

بنیان‌گذار

الدریچ دیگوری (احتمالی)

تاریخ بنیان

بین ۱۷۳۳ تا ۱۷۴۷ (احتمالی)

مقر

وزارت جادو، وایت‌هال، لندن

اهداف

محافظت از دنیای جادوگری از هنرهای تاریک و دستگیری جادوگران تاریک

وابسته به

دشمنان

جادوگران تاریک
لرد ولدمورت
- مرگ خواران

دفتر اروور (Auror Office) به عنوان مقری برای اروورهای بریتانیا عمل می‌کند. این دپارتمان یکی از بخش‌های اصلی اداره اجرای قانون جادویی و به طور خاص به دستگیری جادوگران تاریک می‌پردازد. به عبارت دیگر اروور در دنیای جادوگران همان نیروی پلیس/کارآگاهان در دنیای ماگل هستند.

اعضای شناخته شده

رئیس‌ها دفتر

 • تیزوس اسکمندر
 • روفس اسکریمجور
 • گاوین روبردز
 • هری پاتر

اروورها

 • ونوسیا کریکرلی
 • جان دولیش
 • دورین فانگبری
 • هفاستوس گور
 • مردکای بریکلوت
 • سربروس لانگارم
 • آلیس لانگ‌باتم
 • فرانک لانگ‌باتم
 • رونالد ویزلی
 • نویل لانگ‌باتم
 • الستور مودی
 • پرادفوت
 • سویج
 • کنگسلی شکلبولت
 • نیمفدورا تونکس
 • ویلیامسون