God of War

نیفل‌هایم (Niflheim)

اشتراک‌گذاری
نیفل‌هایم (Niflheim) God of War

نیفل‌هایم (Niflheim) یکی از مکان‌های اختیاری و قابل باز کردن در God of War 2018 و یکی از نه جهان اساطیر نورس است. نیفل‌هایم به قلمروی مه معروف است که ناشی از غباری نفرین‌شده است که سراسر این سرزمین را فرا گرفته است.

همانند موسپل‌هایم این قلمرو تنها با جمع‌آوری تمام چهار سایفر نیفل‌هایم در میدگارد قابل دسترسی است.

یکی از خصوصیات این قلمرو وجود مارپیچ‌های زیاد است که با تله‌ها و دشمنان پر شده است. گنجینه‌های زیادی در این قلمرو وجود دارد که برخی از آن‌ها تنها با واحد پولی خاص که در این قلمرو به آن Mist Echoes گفته می‌شود قابل دریافت هستند.

در عمق این مارپیچ‌های یکی از نه والکری یعنی هیلدر (Hildr) حضور دارد.