ویکی God of War

ونیر

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
فریا .

فریا

فریا (Freya) که همچنین با نام فریگ شناخته می‌شود یک الهه ونیر است. او دختر نیورد، همسر سابق اودین، مادر بالدر و ملکه‌ی سابق والکری‌ها است. او در خدای جنگ (۲۰۱۸) به عنوان یک شخصیت جانبی و با عنوان جادوگر جنگل نمایش داده شد. او به خاطر نفرین اودین در میدگارد محدود شده بود. فریا کمک‌های بزرگی […]

فریر .

فریر

فریر (Freyr) که همچنین با عنوان ینگوی شناخته می‌شود، خدای باران و باروری ونیر است. او پسر نیورد و نرتوس، برادر فریا، برادر خوانده هیلدیسوینی و دایی بالدر است. او در بازی خدای جنگ راگناروک به عنوان یک شخصیت حامی معرفی شده است و رهبر مقاومت ونیر در برابر آسگاردی‌ها است. در مجموعه God of War […]

گنا .

گنا

گنا (Gná) الهه‌ی ونیر باد و سرشاری، و کنیز سابق فریا است. او در خدای جنگ راگناروک به عنوان ملکه جدید والکری‌ها معرفی شد، زیرا سیگرون پس از شکست به دست کریتوس و آترئوس، آزادی خود را بازیافته بود. گنا با اشتیاق از دستورات اودین پیروی می‌کرد و به ویژه در طول راگناروک، نیروی اینهریار […]