ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فیمبول‌وینتر

اشتراک‌گذاری
فیمبول‌وینتر

فیمبول‌وینتر (Fimbulwinter) یک زمستان پیش‌گویی شده در میدگارد است که قملروهای مختلف از جمله سوارتالف‌هایم، واناهایم، آلف‌هایم و احتمالا قلمروهای دیگری را تحت تاثیر قرار داد.

این زمستان به مدت سه سال طول کشید و همراه با برف و کولاک سنگینی همراه بود که نشان‌دهنده‌ی رخداد راگناروک و نابودی تمام نه قلمرو بود.

در مجموعه خدای جنگ

به دنبال مرگ بالدر، زمستان سنگینی به تدریج شروع شد و بروک متوجه این رویداد شد. در پایان مخفی God of War 2018 نشان داده شد که با آمدن ثور به سوی خانه‌ی کریتوس و آترئوس، فیمبول‌وینتر نیز در حال آمدن است.

پس از مرگ بالدر، بارش برف هر روز که بدتر شد و کولاک به یک اتفاق عادی تبدیل شد. دریاچه‌ی نه نیز کاملا یخ زد و عملا معبد تیر را مسدود کرد و از هرگونه سفر بین قلمروها جلوگیری کرد. هل-واکرها و جانوران جدید عجیب و غریبی در زمین شروع به پرسه زدن کردند. به دلیل ماهیت جادویی فیمبول‌وینتر، با گذشت زمان نفرین‌ها و آیتم‌ها/سلاح‌های جادویی در سراسر نه قلمرو تضعیف شدند.

پس از راگناروک، نه قلمرو در نهایت به صلح رسید و دوباره رونق یافت.

صفحات دیگر