بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فیمبول‌وینتر

اشتراک‌گذاری
فیمبول‌وینتر

فیمبول‌وینتر (Fimbulwinter) یک زمستان پیش‌گویی شده در میدگارد است که قملروهای مختلف از جمله سوارتالف‌هایم، واناهایم، آلف‌هایم و احتمالا قلمروهای دیگری را تحت تاثیر قرار داد.

این زمستان به مدت سه سال طول کشید و همراه با برف و کولاک سنگینی همراه بود که نشان‌دهنده‌ی رخداد راگناروک و نابودی تمام نه قلمرو بود.

در مجموعه خدای جنگ

به دنبال مرگ بالدر، زمستان سنگینی به تدریج شروع شد و بروک متوجه این رویداد شد. در پایان مخفی God of War 2018 نشان داده شد که با آمدن ثور به سوی خانه‌ی کریتوس و آترئوس، فیمبول‌وینتر نیز در حال آمدن است.

پس از مرگ بالدر، بارش برف هر روز که بدتر شد و کولاک به یک اتفاق عادی تبدیل شد. دریاچه‌ی نه نیز کاملا یخ زد و عملا معبد تیر را مسدود کرد و از هرگونه سفر بین قلمروها جلوگیری کرد. هل-واکرها و جانوران جدید عجیب و غریبی در زمین شروع به پرسه زدن کردند. به دلیل ماهیت جادویی فیمبول‌وینتر، با گذشت زمان نفرین‌ها و آیتم‌ها/سلاح‌های جادویی در سراسر نه قلمرو تضعیف شدند.

پس از راگناروک، نه قلمرو در نهایت به صلح رسید و دوباره رونق یافت.

صفحات دیگر