ویکی God of War

فیمبول‌وینتر

اشتراک‌گذاری
فیمبول‌وینتر

فیمبول‌وینتر (Fimbulwinter) یک زمستان پیش‌گویی شده در میدگارد است. این زمستان به مدت سه سال طول خواهد کشید و همراه با برف و کولاک سنگینی است که نشان‌دهنده رخداد راگناروک و نابودی تمام نه قلمرو است.

در مجموعه God of War

به دنبال مرگ بالدر، زمستان سنگینی به تدریج شروع شد و بروک متوجه این رویداد شد. در پایان مخفی God of War 2018 نشان داده شد که با آمدن ثور به سوی خانه‌ی کریتوس و آترئوس، فیمبول‌وینتر نیز در حال آمدن است.

پس از مرگ بالدر، بارش برف هر روز که بدتر شد و کولاک به یک اتفاق عادی تبدیل شد. دریاچه‌ی نه نیز کاملا یخ زد و عملا معبد تیر را مسدود کرد و از هرگونه سفر بین قلمروها جلوگیری کرد. هل-واکرها و جانوران جدید عجیب و غریبی در زمین شروع به پرسه زدن کردند.