ویکی God of War

برسرکرها

اشتراک‌گذاری

برسرکرها (Berserkers) ارواح بدخواهی هستند که دارای قدرت‌های غریب هستند و به پادشاه هرولف کراکی خدمت می‌کنند. آن‌ها به ایجاد رعب و وحشت در برخی مناطق نه قلمرو می‌پردازند.

آن‌ها به عنوان باس‌هایی اختیاری در خدای جنگ راگناروک حضور دارند، و به نوعی جایگزین نقش والکری‌ها در بازی قبل هستند.

تاریخچه نورس

برسرکرها جنگجویان اسکاندیناوی هستند که گفته می‌شود در حالت خشم جنگیده‌اند، که از این رو باعث پیدایش کلمه انگلیسی «برسرک» شده است که به معنای «به شدت خشن» و «خارج از کنترل» است. به گفته نویسندگان در متون اولیه، سنت برسرکرها از جادوی شکار سرچشمه می‌گیرد و آن‌ها در ۳ فرقه حیوانی قرار می‌گیرند. حیوانات مرتبط با این فرقه‌ها خرس، گرگ و گراز هستند. گفته می‌شود که برسرکرها از این حیوانات نیرو می‌گیرند، و همچنین آن‌ها جای زره ​​فلزی، از خز این حیوانات برای پوشش بدن خود استفاده می‌کنند. در حالی که گفته می‌شود جنگجویان خرس و گرگ طبیعتی وحشی داشتند، اعتقاد بر این است که جنگجویان گراز توانایی تبدیل شدن به گرازهای واقعی را به منظور دستیابی به قدرت، شجاعت و محافظت دارند. در حماسه‌های هرولف کراکی، گفته شده است که این پادشاه دارای دوازده محافظ شخصی برسرکر بوده است که چیزی شبیه به دوازده پالادین شارلمانی است.

برسرکرها

 • Harðrefill the Callous
 • Bödvar the Fierce
 • Starólfr the Troublesome
 • Beigaðr the Feared
 • Haklangr the Bearded
 • Hjalti the Stolid
 • Svipdagr the Cold
 • Sisters of Illska
 • Frækni the Zealous
 • Hvítserkr the Bold
 • Skjóthendi the Unerring
 • King Hrólf Kraki