ویکی Gears of War

Hammer of Dawn

اشتراک‌گذاری

هامر آو دان

Hammer of Dawn

Hammer of Dawn Gears of War

سازنده

  • ائتلاف دولت‌های سازمان‌یافته
  • اتحاد جمهوری‌های مستقل

نوع

لیزر ماهواره‌ای

دوران

  • جنگ‌های پندولوم
  • جنگ لوکاست
  • شیوع لمبنت
  • جنگ اسوارم

سلاح همتا

  • بمب Lightmass
  • موشک Lightmass

وابسته به

  • ائتلاف دولت‌های سازمان‌یافته
  • اتحاد جمهوری‌های مستقل

Hammer of Dawn یک لیزر حامل انرژی Imulsion بر اساس ماهواره بود که متعلق به COG (بخش UIR) بود. اجزای کلیدی این سلاح توسط دانشمند UIR یعنی مائوریس ایوو ابداع شد و بعد از ربوده شدن این تکنولوژی طی عملیات Leveler، توسط پروفسور آدام فنیکس تکامل یافت.

اولین آزمایش Hammer of Dawn در سواحل شمالی تایران انجام شد، جایی که دو پرتوی کم بازده شهری را تخریب کرد. اولین بهره‌برداری واقعی نظامی از این سلاح در نبرد Bonbourg صورت گرفت که طی آن چهار کشتی بزرگ متعلق به UIR در عرض چند ثانیه نابود شدند و پیروزی COG را به همراه داشت.

این استفاده به خاطر تخریب‌پذیری بالایی که داشت برای مدتی کنار گذاشته شد اما در نهایت دوباره در جنگ لوکاست و زمانی که ارتش لوکاست تنها چند روز با شهر افیرا فاصله داشتند به عنوان یک سلاح تاکتیکی مورد استفاده قرار گرفت. ضدحملات Hammer of Dawn باعث سوختن نود درصد سیاره سرا شد و تمام انسان‌ها و لوکاست‌هایی که هنوز روی سطح سیاره بودند را نابود کرد.