ویکی Gears of War

DeeBees

اشتراک‌گذاری

دیبیز

DeeBees

DeeBees Gears of War

گروهی از Shepherdها و DR-1ها بیرون از ملک استرود

دیبیز (DeeBees) ربات‌هایی بر مبنای مدل جک هستند که بعد از جنگ لوکاست توسط صنایع DB ساخته شد تا اقدامات خطرناکی چون کارهای ساخت و ساز و موارد امنیتی پرریسک را انجام دهند، با این حال آن‌ها بعدها در نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند.

آن‌ها با داشتن زره‌های سنگین در مقایسه با گیرها و اسوارم‌ها فاقد قدرت مانور و انعطاف‌پذیری در نبردها هستند و از جایی که برای موارد امنیتی طراحی شده‌اند در مقابل اسوارم‌ها نسبت به گیرها ضعیف‌تر هستند. به علاوه سلاح‌های شوکی آن‌ها نسبت به سلاح‌های مرسوم گیرها یا لوکاست‌ها از تخریب پایین‌تری برخوردار است، اگرچه این موضوع با تجهیز شدن آن‌ها به سلاح‌های مرگبار قابل تغییر است. نام DeeBees همانند نام کمپانی سازنده آن از حروف ابتدایی دیمون بیرد گرفته شده است که موسس و مدیرعامل صنایع DB است.