ویکی Gears of War

مینا جین (Mina Jinn)

اشتراک‌گذاری

مینا جین

Mina Jinn

مینا جین (Mina Jinn) Gears of War

تاریخ تولد

پیش از Emergence Day

درجه

وزیر اول

دوران‌ها

 • جنگ‌های پندولوم
 • جنگ لوکاست
 • شیوع لمبنت
 • جنبش اوتسایدر
 • جنگ اسوارم

موارد قابل توجه

 • شاگرد سابق آنیا استرود
 • ایجاد برنامه باروری COG
 • ممکن ساختن تولد جی‌دی فنیکس

وابسته به

مینا جین (Mina Jinn) وزیر اول و رئیس COG پس از دوران جنگ لوکاست بود. او سیاست‌های مقامات پیشین در محافظت از جمعیت بازمانده از انسان‌ها را ادامه داد و در این مسیر از ربات‌های DeeBees استفاده کرد تا فعالیت‌های خطرناکی چون ساخت و ساز و موارد امنیتی پرریسک را انجام دهند. جین که فکر می‌کرد اوتسایدرها مسئول ناپدید شدن چند کلونی COG در خارج از نیو افیرا هستند، ربات‌های DeeBees را به صف کرد.

نمایش‌ها

 • Gears of War 4 (اولین نمایش)
 • Ascendance
 • Gears 5