ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مکان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
شهر بی‌قانون .  - عالیجناب در سایه

شهر بی‌قانون

(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%aa/\">الیزابت</a>&nbsp;(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نوع","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شهر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ساکنان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1/\">انسان‌جانور</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85/\">خون‌آشام</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}}]}}[/json] شهر بی‌قانون (Lawless City) شهری است که به دلیل شهرت بدنام خود به عنوان یک مرکز جهانی فعالیت‌های جنایتکارانه و شرورانه شناخته می‌شود. این شهر میزبان یک مبارزه بی‌پایان برای قدرت در میان سه پادشاه مهیب است که به […]

مسیحا

مسیحا (Messiah) یک سکونتگاه انسانی در طول سقوط ژاپن و پس از آن است. پس از نابود شدن [link]{"text":"آرکادیا"}[/link] به دست اولین شوالیه، این مکان به عنوان آکاردیا دوم در نظر گرفته می‌شود. این مکان قبل از تبدیل شدن به یک شهرک، قبلا دانشگاه نیشینو بود. پرسنل آکانه نیشینو آکیرا نیشینو (دانشمند ارشد) یوکا (پرستار/جاسوس) هایتانی […]
پادشاهی اوریانا .  - عالیجناب در سایه

پادشاهی اوریانا

پادشاهی اوریانا (Oriana Kingdom) کشوری است که به عنوان «کشور هنرها» شناخته می‌شود. پس از اینکه نفوذ فرقه دیابلوس در این قلمرو از بین رفت، اینجا به یک پایگاه عملیاتی پیشرو برای باغ سایه تبدیل شد. جغرافیا قلمروی پادشاهی اوریانا در جنوب شرقی با پادشاهی میدگار هم‌مرز است. فرهنگ همانطور که از این پادشاهی به عنوان «کشور هنرها» […]
آکادمی طلسم سلطنتی میدگار .  - عالیجناب در سایه

آکادمی طلسم سلطنتی میدگار

آکادمی طلسم سلطنتی میدگار معتبرترین آکادمی شوالیه در اقلیم است که دانشجویان با استعدادی را از داخل و خارج از پادشاهی میدگار جذب می‌کند. این آکادمی قبلا مکانی بود که در آن بازوی راست دیابلوس در [link]{"text":"خلوتگاه"}[/link] آن مهر و موم شده بود و توسط لیلی قهرمان محافظت می‌شد که تحت کنترل فرقه فنریر بود. شرح آکادمی […]
آرکادیا .  - عالیجناب در سایه

آرکادیا

آرکادیا (Arcadia) پس از حمله جانوران جادویی به ژاپن به یک سکونتگاه بزرگ انسانی تبدیل شد. بسیاری آن را آخرین پناهگاه امن ژاپن قبل از نابودی‌اش به دست شوالیه اول می‌دانستند. تاریخچه آرکادیا فقط یک سکونتگاه معمولی بود که پس از سقوط ژاپن سعی در حفظ خود داشت. در مقطعی شایعاتی پخش شد که کشورهای دیگر […]
الکساندریا .  - عالیجناب در سایه

الکساندریا

(محافظ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نوع","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شهر پایتخت باستانی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ساکنان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"اعضای باغ سایه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۰ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] الکساندریا (Alexandria) به عنوان پایتخت باستانی پادشاهی میدگار شناخته می‌شد تا اینکه به واسطه‌ی [link]{"text":"اژدهای مه"}[/link] انتقا‌م‌جو دچار نابودی غم‌انگیزی شد. سقوط این شهر به دست یک پادشاه باستانی رقم خورد، کسی که به عهد رسمی برای کشتن اژدهای مه عمل نکرد و در نتیجه خشم […]
پادشاهی میدگار .  - عالیجناب در سایه

پادشاهی میدگار

&nbsp;(متحد تا جلد ۵)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نوع","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کشور"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"حکومت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سلطنتی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ساکنان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان‌ها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}}]}}[/json] پادشاهی میدگار (Midgar Kingdom) پادشاهی است که خانواده سلطنتی میدگار و قلمرو فرقه فنریر در آن زندگی می‌کنند. این مکان همچنین خاستگاه سید کاگنو است که با نام سایه شناخته می‌شود. تاریخچه پادشاهی میدگار یک قلمروی قدرتمند و خاستگاه بسیاری از شوالیه‌های تاریک مانند آیریس میدگار است. علاوه […]
لیندورم .  - عالیجناب در سایه

لیندورم

لیندورم (Lindwurm) معروف به «سرزمین مقدس» یکی از مکان‌های ویژه تعالیم الهی، محبوب‌ترین دین در جهان است. اینجا همچنین حامل خلوتگاهی است که در آن بازوی چپ دیابلوس مهر و موم شده است و اولیویه محافظت می‌شود. این شهر در مقطعی تحت تأثیر فرقه دیابلوس و رهبری نلسون بود. تاریخچه لیندورم یک شهر معروف و یکی از […]
خلوتگاه .  - عالیجناب در سایه

خلوتگاه

خلوتگاه (Sanctuary) یک مجموعه تاسیسات جادویی مخفی برای آزمایش فرقه دیابلوس بود که دانش و مصنوعات آن‌ها در آنجا ذخیره می‌شد. ارورا بیان کرده است که این پناهگاه یک زندان خاطرات است که از نبردهای باستانی ایجاد شده است. شرح خلوتگاه مکانی فیزیکی نیست، بلکه یک بُعد جادویی ایزوله در سرزمین  است که نمی‌توان به صورت فیزیکی […]

امپراتوری ولگالتا

امپراتوری ولگالتا (Velgalta Empire) که همچنین به عنوان «کشور شمشیرها» شناخته می‌شود، خاستگاه هفت تیغه ولگالتا و خانواده امپراتوری ولگالتا است. پیش‌زمینه صدها سال پیش، قبل از اینکه اتحاد ولگالتا به وجود آید، این سرزمین تحت تسلط بسیاری از اربابان محلی بود که برای قدرت با هم رقابت می‌کردند و درگیری‌های مکرری در سراسر این […]