بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی اوریانا

اشتراک‌گذاری

پادشاهی اوریانا

Oriana Kingdom

پادشاهی اوریانا - عالیجناب در سایه

رهبر

رافائل اوریانا

وابسته به

پادشاهی میدگار (متحد تا جلد ۵)
باغ سایه (متحد مخفی)

نوع

کشور

ساکنان

انسان‌ها

اولین نمایش

جلد ۴ (لایت ناول)
چپتر ۴۰ (مانگا)
قسمت ۲۰ (انیمه)

پادشاهی اوریانا (Oriana Kingdom) کشوری است که به عنوان «کشور هنرها» شناخته می‌شود. پس از اینکه نفوذ فرقه دیابلوس در این قلمرو از بین رفت، اینجا به یک پایگاه عملیاتی پیشرو برای باغ سایه تبدیل شد.

جغرافیا

قلمروی پادشاهی اوریانا در جنوب شرقی با پادشاهی میدگار هم‌مرز است.

فرهنگ

همانطور که از این پادشاهی به عنوان «کشور هنرها» یاد می‌شود، این قلمرو به دلیل وفاداری مردم به هنرهایی مانند نقاشی، ادبیات، موسیقی، بازیگری، طراحی مد، گلدوزی، مجسمه‌سازی، و صنایع دستی شناخته می‌شود. از این رو پادشاهی اوریانا یک مقصد گردشگری محبوب است و هر چیز دیگری مانند شمشیرزنی در آنجا با تمسخر روبرو می‌شود.

در اوریانا، مردم به استعدادهای هنری احترام می گذارند، صرف نظر از اینکه از چه نژادی هستند یا در چه وضعیت اجتماعی آنها هستند.

با این حال مشخص شده است که دلیل علاقه‌مندی به فرهنگ هنری در این پادشاهی ناشی از توافق آن با فرقه دیابلوس و به منظور اعطای اکثر درآمد مالیاتی پادشاهی به این فرقه است. در نتیجه این پادشاهی سرمایه‌گذاری هنگفتی روی این فرقه کرده است.

قدرت نظامی

پادشاهی اوریانا پس از ظهور رز سیاه به یک ملت دست‌نشانده فرقه دیابلوس تبدیل شد. در نتیجه‌ی پیمان پادشاهی با این فرقه، این قلمرو فاقد قدرت نظامی مناسبی است و فرقه با دستکاری کلیسا این ایده را القا کرده است که شمشیرزنی یک کار وحشیانه است. این راهی برای فرقه است تا از هر گونه مقاومت در دستیابی به قدرت و شورش علیه فرقه جلوگیری کند.

پادشاهی اوریانا قبلا از ارتش پادشاهی میدگار کمک می‌گرفت و متحد آن‌ها در شرایط اضطراری بود. اما اکنون اتحاد آن با میدگار لغو شده است و این قلمرو دیگر متحدی ندارد زیرا فرقه از طریق کلیسای مقدس این پادشاهی را به عنوان یک دولت بدعت‌گذار اعلام کرده است.

صفحات دیگر