ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مسیحا

اشتراک‌گذاری

مسیحا

Messiah

رهبر

هایتانی

نوع

زیستگاه

ساکنان

انسان‌ها

اولین نمایش

جلد ۴ (لایت ناول)
چپتر ۴۹ (مانگا)

مسیحا (Messiah) یک سکونتگاه انسانی در طول سقوط ژاپن و پس از آن است. پس از نابود شدن آرکادیا به دست اولین شوالیه، این مکان به عنوان آکاردیا دوم در نظر گرفته می‌شود. این مکان قبل از تبدیل شدن به یک شهرک، قبلا دانشگاه نیشینو بود.

پرسنل

صفحات دیگر