ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فنریر

اشتراک‌گذاری

فنریر

Fenrir

فنریر - عالیجناب در سایه

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

سن

+۵۰۰

پیشه

جایگاه پنجم شوالیه‌های میزگردها
جایگاه ششم (قبلا)

وابسته به

اولین نمایش

جلد ۵ (لایت ناول)
چپتر ۵۸ (مانگا)

فنریر (Fenrir) قبلا ششمین و بعدا پنجمین شوالیه میزگردها، و همین طور رهبر فرقه میدگار از فرقه دیابلوس بود. او برای تامین مجدد اشک‌های فرقه، بازوی راست مهر و موم شده‌ی دیابلوس را بازیابی کرد و تلاس کرد تا در فرآیندی از دانش‌آموزان ربوده شده آکادمی طلسم به عنوان قربانی استفاده کند، اما در نهایت توسط سایه ناکام ماند و کشته شد.

شخصیت

فنریر یک قاتل سابق بود که به قاتل بودن خود افتخار می‌کرد و ادعا می‌کرد که افراد بی‌شماری را برای رسیدن به «قله مهارت‌های رزمی» کشته است. به طور کلی، او مانند بسیاری از اعضای رده بالای فرقه‌اش، یک روان‌پریش بود که کاملا به شکست ناپذیر خود اطمینان داشت.

فنریر معتاد به نبرد و عاشق مبارزه با حریفان قوی بود، به طوری که پس از شنیدن در مورد مهارت‌های زتا و سایه هیجان‌زده شد. او عاشق هیجان مبارزه با ارورا بود، کسی که بدن کلر را در اختیار گرفته بود.

فنریر، جدای از رقابتش با لوکی و جناحش، اعضای ضعیف‌تر شوالیه‌ها را به تمسخر می‌گرفت و هرگز توان شوالیه‌های دیگری مانند پتوس و نلسون را تصدیق نکرد.

فنریر علیرغم صدها و هزاران سال زندگی، هرگز نتوانست به آنچه که او اوج مهارت رزمی می‌نامید دست یابد. بنابراین او به سادگی رویاهای خود را رها کرد و رضایت داد که به دنبال حریفی بهتر از خودش بگردد. متأسفانه سایه برای او پاسخی غیرمنتظره بود به طوری که کاملا جهان‌بینی او را در هم شکست و تنها لحظاتی قبل از مرگش اشتیاق او را دوباره شعله‌ور کرد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

فنریر به عنوان پنجمین شوالیه میزگردها، از قوی‌ترین اعضای فرقه و همچنین یکی از رهبران اجرایی فرقه دیابلوس در نظر گرفته می‌شد. فنریر توسط ارورا به عنوان شیطان میدگار در نظر گرفته می‌شود، کسی که افراد بی‌شماری را به قتل رسانده است تا به اوج هنرهای رزمی دست یابد. او قادر شد با ارورا در حالی که بدن کلر را در اختیار داشت مبارزه‌ای داشته باشد.

تاکتیک مورد علاقه فنریر این است که حواس حریفا را منحرف کند و آن‌ها را عصبانی کند تا تمرکز خود را از دست بدهد و گارد خود را پایین آورند. به این ترتیب او فرصت حمله سریع به آن‌ها را پیدا می‌کند.

اسلحه مورد علاقه فنریر، شمشیر «نیش خونین» است که بلندتر از قد او است و دارای تیغه‌ای قرمز رنگ آتشین است.

صفحات دیگر