ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امپراتوری ولگالتا

اشتراک‌گذاری

امپراتوری ولگالتا

Velgalta Empire

وابسته به

نوع

کشور

ساکنان

انسان‌ها

اولین نمایش

جلد ۲ (لایت ناول)

امپراتوری ولگالتا (Velgalta Empire) که همچنین به عنوان «کشور شمشیرها» شناخته می‌شود، خاستگاه هفت تیغه ولگالتا و خانواده امپراتوری ولگالتا است.

پیش‌زمینه

صدها سال پیش، قبل از اینکه اتحاد ولگالتا به وجود آید، این سرزمین تحت تسلط بسیاری از اربابان محلی بود که برای قدرت با هم رقابت می‌کردند و درگیری‌های مکرری در سراسر این قاره داشتند. از این رو همه خسته از شرایط بودند و آرزوی متحد شدن این قاره را داشتند.

در نتیجه، یک ارباب فئودالی با اربابانی جاه‌طلبی نداشتند روابطی را برقرار کرد و ولگالتا را متحد کرد و به عنوان اولین امپراتور شناخته شد.

آن‌ها رابطه نزدیکی با فرقه دیابلوس برقرار کردند، فرقه‌ای که قبل از تشکیل امپراتوری ولگالتا نفوذ بدون زحمتی در حلقه اشراف کرده بود و خانواده هرتزوگ یکی از خانواده‌های اشرافی بودند که قدرت فرقه را پذیرفته بودند.

نیروی نظامی

امپراتوری ولگالتا یک امپراتوری نظامی است که از آن به عنوان «کشور شمشیرها» یاد می‌شود و از قدرتمندترین قدرت‌های نظامی در جهان است. در ارتش ولگالتا، گروه خاصی به نام هفت تیغه ولگالتا وجود دارد که از هفت جنگجوی قدرتمند آن‌ها تشکیل شده است.

صفحات دیگر