ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آرکادیا

اشتراک‌گذاری

آرکادیا

Arcadia

آرکادیا - عالیجناب در سایه

نوع

زیستگاه

ساکنان

انسان‌ها

اولین نمایش

جدل ۴ (لایت ناول)
چپتر ۵۰ (مانگا)

آرکادیا (Arcadia) پس از حمله جانوران جادویی به ژاپن به یک سکونتگاه بزرگ انسانی تبدیل شد. بسیاری آن را آخرین پناهگاه امن ژاپن قبل از نابودی‌اش به دست شوالیه اول می‌دانستند.

تاریخچه

آرکادیا فقط یک سکونتگاه معمولی بود که پس از سقوط ژاپن سعی در حفظ خود داشت. در مقطعی شایعاتی پخش شد که کشورهای دیگر جنگجویانی به نام شوالیه را ایجاد کرده‌اند که از جادو برای مبارزه با جانوران جادویی استفاده می‌کنند. مردم ژاپن چه آن را باور داشتند چه نه، به دنبال راه حلی بودند.

دانشمندان برتر آرکادیا از جمله آکیرا نیشینو و شوهر یوکا در زمینه جادو مطالعاتی کردن و سرانجام موفق شدند تا آکانه نیشینو را تبدیل به یک شوالیه کنند. آکانه جانورانی را که در قلمرو آرکادیا پرسه می زدند را از بین برد و از آن پس، آرکادیا به دلیل پیشرفت خود مورد تحسین قرار گرفت و به نمادی برای ژاپن تبدیل شد. خیلی زود انسان‌های بیشتری به آرکادیا پیوستند تا شوالیه شوند و پناهگاهی امن داشته باشند.

اما سقوط آرکادیا به دست جانوران جادویی نبود، بلکه به دست اولین شوالیه رقم خورد. با وجود اینکه آکانه قدرتمند بود اما در کنترل توانایی‌هایش مشکل داشت. آکیرا که از شرایط ناراضی بود تصمیم گرفت خون جانوران جادویی را جمع کند و آن را به خواهرش تزریق کند. این اقدام او به طرز وحشتناکی نتیجه‌ی معکوس داشت و آکانه با از دست دادن کنترل قدرت با حمله‌ای آرکادیا را نابود کرد و بسیاری از مردم از جمله شوهر یوکا را کشت.

با از بین رفتن آرکادیا، همه امیدها از بین رفت و اتحاد مردم ژاپن از بین رفت. پیامدهای سقوط آرکادیا هنوز سال‌ها بعد هم احساس می‌شد، زیرا ژاپنی‌ها برای دستیابی به منابع و نیروی انسانی به مبارزه با یکدیگر پرداختند. یوکا نیز به خاطر مرگ همسرش به دنبال انتقام از خانواده نیشینو بود.

پرسنل

صفحات دیگر