الدن رینگ

اصطلاحات

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

اسکیل‌ها

مهارت‌ها یا اسکیل‌ها (Skills) در الدن رینگ حرکاتی برای سلاح‌ها و سپرها هستند که به بازیکن اجازه می‌دهند حملات هجومی منحصر به فرد از سلاح یا سپر را اجرا کنند. اسکیل‌ها در بیشتر موارد می‌توانند با استفاده از خاکستر جنگ (Ashes of War) بهبود پیدا کنند. همچنین بازیکن می‌تواند سلاح‌هایی را با اسکیل‌های پیش‌فرض پیدا […]

بیلدها (Builds)

بیلدها (Builds) در الدن رینگ یک ترکیب مختلف از ارقام، سلاح‌ها، زره، و موارد دیگر هستند که به بازیکن کمک می‌کنند در نبرد و کاوش به هدف خود برسد. بیلدها دارای رویکرد مختلف و وابسته به سبک بازی کاربر هستند.  در الدن رینگ یک مکانیزم به نام ریبرث (Rebirth) وجود دارد که بازیکن اجازه می‌دهد […]

تارنیشد

لکه‌دار شدگان یا تارنیشد (Tarnished) افرادی هستند که موهبت درخت ارد را از دست داده‌اند و به طور دائمی از سرزمین‌های میانه تبعید شده‌اند. به دنبال خرد شدن حلقه‌ی الدن، تارنیشدها دوباره به سرزمین‌های میانه احضار شدند. تارنیشدهای شناخته شده تارنیشد (شخصت اصلی) گادفری برنال پچس وارگرام بلادی ولف گیدین آفنیر دانگ ایتر فیا گلدماسک

رون بزرگ .

رون بزرگ

تکه‌های حلقه الدن رون‌های بزرگ (Great Runes) تکه‌های حلقه الدن هستند. این رون‌ها در اختیار افرادی چون فرزندان ملکه ماریکا هستند و قدرتی استثنایی را به آن‌ها می‌دهد و همین طور باعث نوعی تباهی در آن‌ها می‌شود.

حلقه الدن

حلقه الدن (Elden Ring) یک شی بسیار قدرتمند متعلق به سرزمین‌های میانه و همین طور منشا قدرت درخت ارد است. در زمان خرد شدن این حلقه، تکه‌های آن در اختیار فرزندان ملکه ماریکا قرار گرفت.

سرزمین‌های میانه

سرزمین‌های میانه (Lands Between) یک دامنه‌ی وسیع تحت حکمرانی ملکه ماریکا جاویدان و خاستگاه حلقه الدن است. حلقه الدن و درخت ارد به عنوان موهبت این ناحیه قلمداد می‌شود و مردم مختلفی در این سرزمین‌ها زندگی می‌کنند. سرزمین‌های میانه متشکل از هفت ناحیه‌ی وسیع است که هر کدام از آن‌ها تحت فرمان یک نیمه‌خدا است. به […]

اردتری .

اردتری

اردتری درخت ارد یا اردتری (Erdtree) یک درخت عظیم و درخشان واقع در سرزمین‌های میانه است. قدرت این درخت از حلقه الدن گرفته شده، و حداقل پیش از شکستگی حلقه یک هاله‌ی طلایی از آن بر ساکنان این سرزمین‌ها وجود داشت که نشانه‌ی موهبت آن بود.

اراده عالی (Greater Will)

اراده عالی (Greater Will) یک موهبت درخشان بود که زمانی پیش از رویداد شکستگی بر سرزمین‌های میانه و ساکنان آن می‌تابید. بعد از شکستگی همچنان باریکه‌هایی از این موهب در مناطقی از سرزمین‌های میانه قابل یافت است. ملکه ماریکا پشتیبان اراده‌ی عالی بود. اراده‌ی عالی اقدام به فرستان جانور الدن کرد تا این موجود که […]

دوشیزه‌های انگشت

دوشیزه‌های انگشت (Finger Maidens) افرادی هستند که گفته شده به دو انگشت خدمت می‌کنند و به تارنیشدها راهنمایی و کمک ارائه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند قطعات رون را به قدرت تبدیل کند. با این حال اطلاعات زیاد دیگری در مورد آن‌ها وجود ندارد. ملینا نیز چنین وظیفه‌ای را برای تارنیشد انجام می‌دهد و در سفرش به او […]

ارباب الدن

ارباب الدن (Elden Lord)‌ عنوانی با احترام و حامل حلقه الدن است. گادفری اولین دارنده‌ی این عنوان بود که بعدا راداگون جایگزین او شد. تارنیشد نیز در مقطعی متهم به تلاش برای دریافت این عنوان شد.

امپارین

امپارین‌ها (Empyreans) نژادی ساکن سرزمین‌های میانه هستند. امپارین‌ها قادر به دریافت قدرتی عالی از طریق مساعدت یک خدای خارجی هستند. گفته شده است که گرگ‌ها سایه‌های امپارین‌ها هستند و به اربابان خود وفادار هستند. امپارین‌های شناخته شده مالنیا سورد لونار پرنسس رانی کویین ماریکا اترنال میکوئلا

خدایان خارجی

خدایان خارجی (Outer Gods) موجوداتی مرموزی هستند که در سراسر بازی الدن رینگ مورد اشاره قرار گرفته‌اند. آن‌ها در فرم فیزیکی نمایش داده نشده‌اند اما به شیوه‌هایی در رویدادهای رخ داده در سرزمین‌های میانه تاثیرگذار بوده‌اند. خدایان خارجی مسئول بسیاری از رویدادهای داستان حال و گذشته الدن رینگ هستند که هم تاثیرات نیکخواهانه و هم […]

Ashes of War

خاکسترهای جنگ یا Ashes of War آیتم‌های ویژه‌ای در الدن رینگ هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها مهارت‌ها و قابلیت‌های سلاح یا سپر را تغییر داد. این به بازیکنان اجازه می‌دهد تا هر یک از تجهیزات جنگی خود را متناسب با بیلد و شیوه‌ی بازی خود سازگار کنند. گفتنی است که برخی Ashes of War تنها […]