بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گادوین گلدن

اشتراک‌گذاری

گادوین گلدن

Godwyn the Golden

گادوین گلدن - الدن رینگ

نژاد

نیمه‌خدا

بستگان

گادفری (پدر)
مالنیا (خواهر ناتنی)
میکوئلا (برادر ناتنی)
ژنرال ردان (برادرخوانده)
رایکارد (برادرخوانده)
پرنسس رانی (خواهرخوانده)

گادوین گلدن (Godwyn the Golden) یک نیمه‌خدا و پسر ملکه ماریکا و گادفری، اولین ارباب الدن بود. در رویدادی تحت عنوان «شب چاقوهای سیاه» او توسط رانی جادوگر و شریکانش از سرزمین «نومن» با استفاده از سلاح‌هایی ویژه ساخته شده با رون مرگ کشته شد. در این فرآیند نیمی از بدن او در این رون حک شد و روح او نیز از بین رفت و او یک بدن بی‌روح شد. گادوین اولین نیمه‌خدایی است که از زمان سلطنت ماریکا بر سرزمین‌های میانه مرده است.

در حالی که نیمه‌خدایان دیگر در رویدادهای بعدی مردند، اما مرگ گادوین به طور خاص مادرش را ویران کرد، به طوری که ماریکا پس از آن اقدام به تکه تکه کردن حلقه الدن کرد و این قلمرو را بدون هدایت اراده عالی به آشوب کشاند.

صورت گادوین در سردابه قلعه استورم‌ویل در حال تباهی است. این موضوع دلیل از دست رفتن پاهای روجیر (Rogier) نیز است.

صفحات دیگر