ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سرزمین‌های میانه

اشتراک‌گذاری

سرزمین‌های میانه (Lands Between) یک دامنه‌ی وسیع تحت حکمرانی ملکه ماریکا جاویدان و خاستگاه حلقه الدن است. حلقه الدن و درخت ارد به عنوان موهبت این ناحیه قلمداد می‌شود و مردم مختلفی در این سرزمین‌ها زندگی می‌کنند. سرزمین‌های میانه متشکل از هفت ناحیه‌ی وسیع است که هر کدام از آن‌ها تحت فرمان یک نیمه‌خدا است.

به دنبال رویداد شکستگی، تارنیشد‌ها که از این سرزمین‌ها تبعید شده بودند توسط «راهنمای مبارک» (blessed guidance) فراخوانده شدند.

نواحی اصلی سرزمین‌های میانه

  • لیمگریو (Limgrave)
  • کیلید (Caelid)
  • برکه‌های لیورنیا (Liurnia of the Lakes)
  • فلات التوس (Altus Plateau)
  • کوه گلمیر (Mt. Gelmir)
  • قله‌های کوه غول‌ها (Mountaintops of the Giants)
  • قلمروهای رودخانه - زیرزمینی (The River Kingdoms)
صفحات دیگر