ویکی الدن رینگ

خدایان خارجی

اشتراک‌گذاری

خدایان خارجی (Outer Gods) موجوداتی مرموزی هستند که در سراسر بازی الدن رینگ مورد اشاره قرار گرفته‌اند. آن‌ها در فرم فیزیکی نمایش داده نشده‌اند اما به شیوه‌هایی در رویدادهای رخ داده در سرزمین‌های میانه تاثیرگذار بوده‌اند.

خدایان خارجی مسئول بسیاری از رویدادهای داستان حال و گذشته الدن رینگ هستند که هم تاثیرات نیکخواهانه و هم تاثیرات مخرب داشته‌اند.

فهرست خدایان خارجی

اراده عالی (Greater Will)

اراده عالی بیشترین تاثیر را بر سرزمین‌های میانه گذاشته است و خالق حلقه الدن است. هدف اصلی او حفظ نظم در این سرزمین‌ها است و دو انگشت بنده‌ی دست‌نشانده او است.

این خدا همچنین در پایان‌بندی‌های «ارباب الدن» نقش دارد.

شعله شوریده (Frenzied Flame)

یک خدای خارجی مخرب که هدف اصلی‌اش سوزاندن جهان است. او متحد سه انگشت است. قبل از اینکه بازیکن به طور کامل به ارباب شعله شوریده تبدیل شود، می‌تواند به کمک سوزن میکوئلا (Miquella's Needle) شعله شوریده را مطیع کند.

این خدای خارجی در پایان‌بندی «ارباب شعله شوریده» نقش دارد.

مادر بی‌شکل (Formless Mother)

این خدای خارجی که با نام «مادر حقیقت» نیز شناخته می‌شود مشتاق جراحات است. زمانی که ماگ، ارباب خون در مقابل او ایستاد، خون نفرین‌شده‌ی او با آتش فوران کرد.

خدای بی‌نام تباهی سرخ (Scarlet Rot)

یک خدای خارجی که قدرت تباهی سرخ را به مالنیا بخشیده است که منطقه کالید از تباهی پر کرده کرده است و با این تباهی باعث دیوانگی همیشگی ژنرال ردان شده است.

خدای بی‌نام ماه تاریک (Dark Moon)

یک خدای خارجی که تقریبا انگیزه‌ی نامشخصی دارد اما در مقطعی با آکادمی رایا لوکاریا و رانی جادوگر متحد بوده است. این خدا در پایان‌بندی «عصر ستارگان» نقش دارد.

خدای بی‌نام پرندگان مرگ (Deatbirds)

اطلاعات در مورد این خدا به شدت محدود است. روی سپر توینبرد کایت (Twinbird Kite) اشاره شده است که توینبرد مادر تمام پرندگان مرگ بوده است که نماینده‌ای برای این خدا بوده است.

صفحات دیگر