بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امپارین

اشتراک‌گذاری

امپارین‌ها (Empyreans) نژادی ساکن سرزمین‌های میانه هستند.

امپارین‌ها قادر به دریافت قدرتی عالی از طریق مساعدت یک خدای خارجی هستند. گفته شده است که گرگ‌ها سایه‌های امپارین‌ها هستند و به اربابان خود وفادار هستند.

امپارین‌های شناخته شده

صفحات دیگر