ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسکیل‌ها

اشتراک‌گذاری

مهارت‌ها یا اسکیل‌ها (Skills) در الدن رینگ حرکاتی برای سلاح‌ها و سپرها هستند که به بازیکن اجازه می‌دهند حملات هجومی منحصر به فرد از سلاح یا سپر را اجرا کنند. اسکیل‌ها در بیشتر موارد می‌توانند با استفاده از خاکستر جنگ (Ashes of War) بهبود پیدا کنند. همچنین بازیکن می‌تواند سلاح‌هایی را با اسکیل‌های پیش‌فرض پیدا کند.

یک ویژگی بزرگ در بازی وجود اسکیل‌های مختلف است که می‌تواند در محیط‌های مختلف سرزمین‌های میانه پیدا شوند. اسکیل‌ها یک ویژگی برای پیشرفت شخصیت و نبرد است که از بازی‌های سولز گرفته شده است، با این حال در الدن رینگ سطح آزادی بازیکن در استفاده از آن‌ها بسیار بیشتر است.

چطور از اسکیل‌ها استفاده کنیم؟

اسکیل‌ها به طور پیش‌فرض روی سلاح‌ها و سپرها مجهز هستند اما می‌توان آن‌ها را با استفاده از خاکستر جنگ اصلاح کرد. برای این کار باید بازیکن باید به یک Site of Grace رفته و وارد منوی Ashes of War شود و یک شکاف سلاح را برای تغییر اسکیل انتخاب کند. گفتنی است که برخی سلاح‌ها دارای اسکیل‌های ویژه هستند که غیر قابل تغییر هستند.

پس از تغییر یک اسکیل شما همچنان می‌توانید از اسکیل‌های قبلی استفاده کنید.

صفحات دیگر