ویکی Devil May Cry

یاماتو (Yamato)

اشتراک‌گذاری

یاماتو

Yamato

یاماتو (Yamato) Devil May Cry

نوع

سلاح شیطانی

سازنده

اسپاردا

کاربران

فرم

کاتانا

عنصر

تاریکی

یاماتو (Yamato) یک شمشیر کاتانای مربوط به ورجیل است که در مجموعه‌ی Devil May Cry بارها دیده شده است. این یک شمشیر افسانه‌ای است که زمانی در اختیار پدر ورجیل یعنی اسپاردا بود. پدر او یک شوالیه تاریکی بود که قدرت خود را در سه شمشیر تقسیم کرد که این شمشیرها یاماتو، ربلین و اسپاردا بودند. شمشیر یاماتو که توسط اسپاردا «خدای مرگ» نامیده شد1، بعدها به ورجیل رسید.

در حالی که ریبلین می‌تواند دو نیمه‌ی انسانی و شیطانی یک فرد را با هم ادغام کند، یاماتو قابلیت جدا کردن این دو نیرو را دارد.

ارجاع‌ها

  1. Devil May Cry 5، اسناد - افانه اسپاردا: شوالیه تاریکی قدرت خود را در سه بخش تقسیم کرد. یک شمشیر تجسم خودش بود؛ دومین شمشیر تجسم انتقام بود؛ آخرین شمشیر تجسم یک خدای مرگ بود.
صفحات دیگر