ویکی Devil May Cry

Devil Bringer

اشتراک‌گذاری
Devil Bringer Devil May Cry

Devil Bringer (آورنده شیطان) دست راست نیرو و نشانگر فیزیکی قدرت شیطانی او بود. این بازو دارای قدرتی فرا انسانی است که می‌تواند آیتم‌های قدرتمند مثل یاماتو را جذب خود کند و قدرت آن‌ها را نیز آشکار کند.

در سراسر بازی Devil May Cry 4 نیرو نسبت به بازوی خود احساس نارضایتی می‌کرد و آن را از سایرین مخفی می‌کرد. با این حال در انتهای داستان او آن را پذیرفت و دست خود را چشم ابزاری برای مبارزه علیه پلیدی دید.

مدت کوتاهی پیش از رویدادهای Devil May Cry 5 بازوی او توسط پدرش ورجیل (به طور ناشناس) قطع شد و همچنین شمشیر یاماتو نیز همراه آن ربوده شد. در انتهای داستان یک دست انسانی به جای بازوی از دست رفته‌ی نیرو رشد کرد که تمام قدرت‌های Devil Bringer را داشت و علاوه بر این باعث شد تا نیرو به یک حالت Devil Trigger حقیقی دست پیدا کند.

صفحات دیگر