بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Devil Breaker

اشتراک‌گذاری

دویل بریکر

Devil Breaker

Devil Breaker Devil May Cry

سازنده

نیکو

کاربر

نیرو

Devil Breaker (شیطان شکن) یکی از سلاح‌های استفاده توسط نیرو در Devil May Cry 5 است. پس از این که Devil Bringer نیرو توسط فردی ناشناس و مرموز بریده شد، Devil Breaker توسط نیکو و به عنوان جایگزینی برای دست از دست رفته نیرو ساخته شد.

این سلاح شامل هشت نوع است که قابلیت تعویض بین آن‌ها وجود دارد. بازیکن در طول بازی به مرور این هشت نوع را باز خواهد کرد. همچنین چهار نوع دیگر Devil Breaker وجود دارد که در قالب محتوای قابل دانلود ارائه شده است.

انواع Devil Breaker

ظاهر نام دستیابی
Overture icon Overture پس از تکمیل ماموریت ۰۱
Gerbera icon Gerbera پس از تکمیل ماموریت ۰۱
Punch Line icon Punch Line پس از تکمیل ماموریت ۰۲
Helter Skelter پس از تکمیل ماموریت ۰۲
Tomboy icon Tomboy پس از تکمیل ماموریت ۰۵
Buster Arm icon Buster Arm پس از تکمیل ماموریت ۰۵
Rawhide icon Rawhide پس از تکمیل ماموریت ۰۶
Ragtime icon Ragtime پس از تکمیل ماموریت ۰۶
Mega Buster icon Mega Buster محتوای قابل دانلود
Sweet Surrender icon Sweet Surrender محتوای قابل دانلود
Pasta Breaker icon Pasta Breaker محتوای قابل دانلود
Gerbera GP01 icon Gerbera GP01 محتوای قابل دانلود
Monkey Business icon Monkey Business محتوای قابل دانلود
صفحات دیگر