ویکی Devil May Cry

شمشیر شیطانی دانته

اشتراک‌گذاری

شیمشیر شیطانی دانته

Devil Sword Dante

شمشیر شیطانی دانته Devil May Cry

عنوان

شمشیر شیطانی افسانه‌ای جدید

نوع

سلاح شیطانی

سازنده

دانته

کاربر

دانته

شمشیر شیطانی دانته، یک شمشیر شیطانی افسانه‌ای متعلق به دانته است که با به کارگیری قدرت نوظهور او یعنی Sin Devil Trigger ساخته شده است. این قدرت بعد از این که دانته با شمشیر شکسته‌ی ریبلین به خودش ضربه زد، و سپس خودش را با این شمشیر و شمشیر افسانه‌ای اسپاردا ادغام کرد، به وجود آمد.

داستان

وقتی دانته به خانه دوران کودکی خود رسید، به این فکر افتاد که چرا پدرش ریبلین را به او داده‌ است. او با یادآوری قابلیت جداکننده شمشیر یاماتو در مورد وجود قابلیتی در شمشیر خودش کنجکاو شد و ناگهان آن را به درون شکم خودش فرو کرد. این اقدام باعث شد تا بدن او نه تنها ریبلین را به خود جذب کند، بلکه شمشیر پدرش که در پشت او قرار داشت را نیز جذب کند، و به این ترتیب انفجاری از انرژی صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن Devil Trigger دانته متحول شد.

پس از آن دانته بدون آن که حرفی بزند به هوا پرواز کرد و به طرف درخت کلیفوت بازگشت تا با یوریزن مقابله کند. او در این مقطع نیرو را که تحت فشار یوریزن بود نجات داد و با قدرت جدیدش موفق شد این شاه شیطانی را به عقب براند.

صفحات دیگر