ویکی Devil May Cry

ریبلین (Rebellion)

اشتراک‌گذاری

ریبلین

Rebellion

ریبلین (Rebellion) Devil May Cry

نوع

سلاح شیطانی

سازنده

اسپاردا

کاربران

فرم

شمشیر

عنصر

جادو

ریبلیون یا ریبلین (Rebellion) شمشیر شناخته شده دانته است. این سلاح در Devil May Cry 2 معرفی شد و در سراسر مجموعه نمایش داده شده است.

اگرچه ظاهر این سلاح همانند یک شمشیر متداول است، اما این یک شمشیر جادویی است که در کنار دو شمشیر دیگر (اسپاردا و یاماتو) به واسطه‌ی قدرت تقسیم شده‌ی شوالیه تاریکی یعنی اسپاردا ساخته شده است. اسپاردا این شمشیر را تجسمی از «انتقام» نامیده است. بر خلاف شمشیر یاماتو که قابلیتی در جداسازی نیروی انسانی و شیطانی دارد، ریبلین قادر است این دو نیرو را با هم متحد کند.

ریبلین به عنوان یادگاری از پدر دانته به او رسید، و قابلیت‌های آن به دانته اجازه داد تا قدرت Devil Trigger را در خود بیدار کند. نیروی حقیقی این شمشیر در اصل یک نیروی خاموش و ساکن است که به واسطه تماس با خون دانته بیدار و فعال می‌شود. پس از فعال شدن این نیرو، عملکرد ذاتی دو نیمه انسانی و شیطانی دانته با اتحادی کامل به اوج می‌رسند، و به این ترتیب این شمشیر به شمشیر شیطانی دانته متحول می‌شود.

صفحات دیگر