ویکی Devil May Cry

اگنی و رودرا (Agni & Rudra)

اشتراک‌گذاری

اگنی و رودرا

Agni & Rudra

اگنی و رودرا (Agni & Rudra) Devil May Cry

عنوان‌ها

  • فایراستورم (شیطان‌ها)
  • شمشیرهای شعله و گردباد (سلاح)

گونه

شیطان

رابطه‌ها

شیطان‌های میزبان

وابسته به

  • انزو فرینو
  • تمن-نی-گرو (قبلا)
  • دانته (قبلا)

پیشه

  • سلاح‌های شیطانی
  • دروازه‌بان‌ها

اگنی و رودرا (Agni & Rudra) که همچنین با نام فایراستورم شناخته می‌شوند، یک جفت شمشیر شیطانی دوقلو و زنده هستند که توسط اسپاردا در تمن-نی-گرو مهر و موم شدند. آن‌ها در Devil May Cry 3: Dante's Awakening باس ماموریت ۵ هستند و بعد از شکست‌شان به عنوان سلاحی قابل بازی در اختیار دانته قرار می‌گیرند.

صفحات دیگر