ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Death Stranding (پدیده)

اشتراک‌گذاری

Death Stranding به مجموعه‌ای از رویدادهای فراطبیعی در بازی Death Stranding اطلاق می‌شود که منجر به اتصال دنیای مرگان و دنیا زنده شده، و با تاثیرات شدیدی بر جوامع انسانی و اکوسیستم همراه است.

ریشه

 در گذشته پنج پدیده Death Stranding تمام زیست روی زمین را از بین برده و باعث رشد موجودات جدیدی شده است. زیست‌های نابود شده شامل تریلوبیت‌ها، آمونیت‌ها، دایناسورها، ماموت‌ها و آیسمن هستند.

بنا بر گفته‌ی هارتمن، در حال حاضر ما در میان انقراض ششم هستیم که تمام بشریت را از بین خواهد برد. پدیده Death Stranding توسط موجودیت انقراض (EE) رخ می‌دهد. EEها از طریق رشته‌های خود (بند ناف) به ساحل‌ها متصل هستند و از طریق این ارتباط قادر به نازل کردن Death Stranding هستند.

دانستنی‌ها

  • مفهوم نامگذاری Death Stranding ظاهرا از پدیده‌ی خودکشی نهنگ‌ها (Cetacean stranding) گرفته شده است، پدیده‌ای که طی آن برخی از آبزیان خود را به ساحل می‌زنند.
صفحات دیگر