بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بچه‌ی بریج (Bridge baby)

اشتراک‌گذاری
بچه‌ی بریج (Bridge baby) Death Stranding

یک بچه‌ی بریج

بچه‌ی بریج (Bridge baby) که همچنین با عنوان BB شناخته می‌شود، در دنیای Death Stranding به بچه‌ای گفته می‌شود که از یک Stillmother گرفته شده و توسط عاملان بریجز برای حس BTها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرح

BBها دارای سطوح بالایی از DOOM هستند. رحم یک استیل‌مادر ارتباطی را میان دنیای مرده و یک بچه‌ی بریج برقرار می‌کند که این موضوع عاملان بریجز را قادر به ایجاد یک ارتباط خلسه با بچه می‌کند تا BTها قابل حس کردن شوند. بیشتر این بچه‌ها در ۲۸ هفتگی از رحم گرفته می‌شوند و بعد از یک سال خدمت‌رسانی کنار گذاشته می‌شوند.

بچه‌های بریج در پادهای قابل حمل نگهداری می‌شوند و این پادها در واقع وضعیت رحم را برای بچه شبیه‌سازی می‌کنند. اگر بچه‌های حس بودن در رحم را نداشته باشند عملکرد مناسبی نیز نخواهند داشت. وضعیت محیطی پادها باید به طور مداوم با اطلاعات بدست آمده از رحم یک استیل‌مادر به روز رسانی شوند.

هر بار که سم در اتاق خصوصی مراحل آماده‌سازی را تمام کند و به دنیای بیرون برود، با اتصال به بچه او شاهد خاطراتی طی یک فلش‌بک خواهد بود.

صفحات دیگر