ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لو (Lou)

اشتراک‌گذاری

لو

Lou

لو (Lou) Death Stranding

نام‌های دیگر

BB-28
لوئیز

جنسیت

مونث

وابسته به

ایگور
سم

BB-28 ملقب به لو (Lou - کوتاه شده‌ی لوئیز)، یک بچه‌ی بریج است که توسط سم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

داستان

BB-28 در ابتدا به ایگور، یک مامور Corpse Disposal اختصاص یافت. زمانی که این گروه با BTها درگیر شد، BB-28 توسط اگیور به سم سپرده شد.

BB-28 به خاطر عدم موفقیت در حفظ ماموران قرار بود سوزانده شود. اما سم که متوجه زنده بودن BB شده بود از این کار امتناع کرد و بعدا این BB به او کمک کرد تا از یک گروه BT فرار کند.

در شروع اپیزود ۶ ددمن به خاطر عدم عملکرد مناسب، BB-28 را از سم گرفت. با این حال BB-28 با سم گره خورده بود و این اولین باری بود که سم بچه را «لو» خطاب کرد. ددمن گفت که لو نیاز به پیکربندی مجدد دارد و این می‌تواند خاطرات او را پاک کند، اما در صورت انجام نگرفتن این کار احتمالا خواهد مرد.

با این وجود لو پس از بازگشت به سم دوباره با او ارتباط برقرار کرد و خاطراتش بازگشت. در این مقطع مشخص شد که دلیل گذاشتن نام لو توسط سم به این خاطر بوده که او و همسرش در گذشته می‌خواستند نام فرزندشان را لو بگذارند اما همسر او یعنی لوسی درگذشت.

در اپیزود ۱۳ ما شاهد نجات سم از ساحلش بودیم و در اپیزود ۱۴ شاهد مرگ مفروض لو بودیم. ددمن به سم پیشنهاد داد تا بچه را بسوزاند یا این که او را از محفظه‌اش خارج کند، التبه غیرقانونی بودن این کار را نیز به سم هشدار داد.

سم ابتدا سعی کرد برای سوزاندن لو اقدام کند اما در انتها از سوزاندن او امتناع کرد و او را از محفظه خارج کرد و لو بازیابی شد. در صحنه‌ای پایانی سم و لو در باران دیده شدند و این باران دیگر اثرات تایم‌فال را نداشت و یک رنگین کمان را شکل داد.

صفحات دیگر