ویکی Death Stranding

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Corpse Disposal Team 6

اشتراک‌گذاری

Corpse Disposal Team 6 (تیم دفع جسد ۶) یک تیم عملیات میدانی از شرکت بریجز است.

مسئولیت اصلی این تیم‌ها جمع‌آوری و سوزاندن اجساد افراد در فاصله‌ای کوتاه (کمتر از ۴۸ ساعت) است تا از وارد شدن اجساد به مرحله نکروسیس جلوگیری شود.

صفحات دیگر