بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سانتو دومینگو

اشتراک‌گذاری
سانتو دومینگو

ناحیه سانتو دومینگو (Santo Domingo) یکی از نواحی نایت سیتی در Cyberpunk 2077 است. این ناحیه به عنوان صنعتی‌ترین ناحیه از شهر شناخته می‌شود.

شرح

سانتو دومینگو یکی از قدیمی‌ترین نواحی نایت سیتی است. این ناحیه به دلیل موقعیت مکانی خود، از آسیب جنگ چهارم شرکت‌ها دور ماند. اینجا به اردوگاهی موقت برای هزاران شهروند پناهنده تبدیل شد. تا سال ۲۰۷۷، همه شهرک‌ها از بین رفته بودند و سانتو دومینگو به محلی برای آزمایش پروژه‌های صنعتی تبدیل شده بود. از این رو شرکت‌های بزرگ کارخانه های قدیمی را تخریب می‌کنند و کارخانه های جدید را به جای آنها می سازند.

در همین حال، ساکنان زندگی ناامیدانه‌ای را که در ابرساختمان‌هایی شلوغ سپری می‌کنند. پس از مدتی تعدادی از کهنه‌سربازان سابق ارتش با هم گروه شدند و امور را در دست گرفتند. این ناحیه همچنین به اقامتگاه باند سیکست استریت تبدیل شده است.

نواحی زیرمجموعه

  • آرویو
  • رانچو کورونادو
صفحات دیگر